Om oss

Telenor Maritim Radio har ansvar for:

- Nød- og sikkerhetstjenester (SSO)
- Kommersiell radiokommunikasjon
- Tildeling av tillatelse for bruk av maritimt radioutstyr.
- Sertifisering av brukere. Deligert av myndighetene.
- Utføreing av radiokontroll for norske og utenlandske skip

 

- Våre 5 kystradiostasjoner langs Norskekysten har helkontinuerlig lytting av nødkanaler og dermed mulighet til rask varsling om noe skulle skje.

 

- Totalleverandør av datakommunikasjonstjenester basert på mobil-, radio- og satellitteknologi i bedriftsmarkedet, i tillegg tjenester rettet mot privatmarkedet.

 

- Våre tjenester, produkter og infrastruktur utgjør tilsammen et sikkert bindeledd mellom sjø og land.

 

Telenor Maritim radio er en del av Telenor Norge

- Vi leverer komplette maritime kommunikasjonsløsninger og andre relaterte tjenester til privatpersoner, bedriftskunder og offentlig etat.

- Teknisk infrastruktur med 123 VHF tjenestestyrte basestasjoner, 32 MF stasjoner med tilhørende antenneanlegg og over 800 radioer.

- Omsetter årlig for vel 160 mill kr. og har ca 100 ansatte.

 Kystradiostasjonene hadde 6056 aksjoner på sjøen i 2014