ROC/GOC

10803249_ml[1]

General Operators’s Certificate (GOC/GMDSS)

Sertifikatet er gyldig for betjening av alle typer GMDSS radioutstyr i den maritime mobile tjenesten i alle radiodekningsområdene A1, A2, A3 og A4.
Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Eksamen
GOC-eksamen er tredelt og består av både en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen samt minimum tre SAR-øvelser.
Personer må være fylt 18 år før GOC-sertifikat kan utstedes.
Kurstid: 140 timer inklusiv eksamen.
Varighet: GMDSS-sertifikatene ROC og GOC må fornyes hvert femte år.
Bortkommet eller stjålet radiooperatørsertifikat kan etter søknad bli erstattet med et duplikat.

Eksamenstilbydere  
GOC skoler

Restricted Operator’s Certificate (ROC/GMDSS)

Sertifikatet er bare gyldig for betjening av det GMDSS radioutstyr som er påbudt om bord i fartøy med radioutstyr for dekningsområdet A1. Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Eksamen
ROC-eksamen er tredelt og består av både en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen samt minimum to SAR-øvelser.
Personer må være fylt 18 år før ROC-sertifikat kan utstedes
Kurstid: 51 timer inklusiv eksamen.
Varighet: GMDSS-sertifikatene ROC og GOC må fornyes hvert femte år.
Bortkommet eller stjålet radiooperatørsertifikat kan etter søknad bli erstattet med et duplikat.

Eksamenstilbydere
ROC skoler

 

Fornying av GOC/ROC

Taushetsløfte gjelder som søknad. (Til tider problemer å laste ned i Chrome)
Bruk avkryssningsfeltet til å angi hva søknaden gjelder. Søknadsskjemaet leses maskinelt og det er derfor viktig at alt skrives inne i rett felt. Underskriften må utført med svart tusjpenn og innenfor rammen.
Ved fornying er det ikke nødvendig å fylle ut feltene «eksamensdato» og «kursarrangør».

Vedlegg til fornying:
- Taushetsløfte.  Signert med sort tusjpenn
- 1 passfoto         (jfr. krav til passfoto. Skriv navn på baksiden)
- Bekreftet dokumentasjon av fartstiden de siste 5 årene.
- Det gamle sertifikatet eller kopi av dette.

Søknad sendes til:
Telenor Maritim Radio/Sertifikat
Postboks 7150, 5020 BERGEN

Ved behov for fornyingskurs, har du blant annet mulighet til å ta dette på vårt kurssenter like ved Stavanger Lufthavn, Sola (samme bygg som Hovedredningssentralen).